Häiriöilmoitus

Valitus häiriökäyttäytymisestä



Yllämainittu henkilö on menetellyt vastoin huoneenvuokralakia ja talon järjestyssääntöjä ja aiheuttanut seuraavanlaista häiriötä: